Beseda na pot

Jaz bom s teboj / Beseda na pot 01

Moj oče je bil blodeč Aramejec.
(Peta Mojzesova knjiga 26,5)

Glej, jaz bom s teboj in varoval te bom, kjer koli boš hodil, in pripeljal te bom nazaj v to deželo. Zares te ne bom zapustil, dokler ne storim, kar sem ti obljubil.
(Prva Mojzesova knjiga 28,15)Slika: Matej Metlikovič
Moj oče je bil blodeč Aramejec, Ljubljana 1996

>>več

Zanimive povezave

Sveto pismo na internetu
Svetopisemski odlomki pri nedeljski božji službi
Duhovna misel k nedeljski božji besedi iz Slovenije
Duhovna misel iz Koroške
Slikovni material na temo "Sveto pismo"
S Pavlom verovati
>>Deutsche Version

Razstava

V nekdanji ljudski šoli Hochfeistritz
(občina Eberstein)

Razstava (besedila v nemškem jeziku) je odprta vsak dan
od 9. do 17. ure.
Ob torkih ni dostopa do razstave.

Prosim, da se prej prijavite pri družini Grabuschnig
(tel.: 04264/8287).Romarska cerkev v Hochfeistritz šteje med najbolj pomembne poznogotske stavbe na Koroškem. Posvečena je bila leta 1491 in je ohranila svojo prvotno podobo do danes. Svetopisemska razstava je v ljudski šoli, ki je vgrajena v obzidje cerkve.

Wallfahrtskirche von Hochfeistritz

Wallfahrtskirche von Hochfeistritz


design & konzept by i:lab

Dušnopastorski urad krške škofije, Referat za Sveto pismo in liturgijo

Viktringer Ring 26, 9020 Celovec, tel: 0463/511166, email: klaus.einspieler@kath-kirche-kaernten.at


www.kath-kirche-kaernten.at